Det är omstritt vad som är tur och vad som är skicklighet i den typ av spel som spelas på casino.

2007 arrangerades en pokertävling i Grebbestad i Bohuslän. Arrangörerna av denna tävling åtalades och dömdes för grovt dobbleri. Enligt brottsbalkens sextonde kapitel, fjortonde paragrafen ska nämligen den som anordnar spel för allmänheten, och detta spels utgång ”helt eller till väsentlig del” avgörs av slumpen kunna dömas för detta brott. Arrangörerna överklagade domen, och hovrätten för västra Sverige ansåg att skickligheten varit avgörande. Männen som arrangerat tävlingen friades därför från anklagelserna om dobbleri, men riksåklagaren överklagade domen till högsta domstolen.
Enligt männens advokater är skickligheten avgörande för att nå framgångar i poker. Denna skicklighet består bl.a. i kunskaper i matematik, men även i psykologi. En skicklig pokerspelare vet dels hur sannolikt det är att ett visst kort eller en viss hand kommer upp, men han eller hon vet även hur sannolikt det är att en motspelare kommer att spela på ett visst sätt. Arrangörernas advokater kallade flera experter till domstolsförhandlingarna som experter, däribland en matematiker.
Båda parter ansåg dock att såväl tur som skicklighet hade betydelse för framgång i poker, men försvaret hävdade att skickligheten stod för ungefär 70 %. På samma sätt är matematikkunskaper viktiga i spel som black jack, punto banco och caribbean stud, vilka alla är vanliga på kasinon runt om i världen. När det gäller spel som roulette, big wheel och sic bo är dock matematikkunskaperna av mindre betydelse. Här är det framför allt turen som är avgörande, även om det naturligtvis inte skadar med kunskaper i sannolikhetslära.